ikona ręki układającej puzzle

Wspieramy rozwój projektów społecznych

Od 2005 roku działamy na rynku funduszy unijnych, projektując i realizując działania, których celem jest podnoszenie kompetencji osób dorosłych oraz aktywizacja na rynku pracy.

Realizujemy szkolenia, kursy oraz staże zawodowe. Pozyskujemy dofinansowanie i organizujemy projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, również w partnerstwie z gminami. W ramach wsparcia wyposażamy szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań TIK. Zapewniamy odpowiednią infrastrukturę sieciowo – usługową, a także realizujemy zajęcia dydaktyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Zrealizowaliśmy projekty o wartości 120 mln złotych, osiągając we wszystkich założone cele i rezultaty.

Zapraszamy do współpracy samorządy terytorialne i jednostki oświatowe. Działamy na terenie całego kraju.

Przejmujemy większość obowiązków związanych z przygotowaniem projektu i pozyskaniem dofinansowania.

Zobacz, jak działamy:

  • Diagnozujemy potrzeby i określamy cele
  • Przygotowujemy dokumentację projektową oraz wniosek o dofinansowanie
  • Projektujemy i realizujemy działania
  • Koordynujemy prace, prowadzimy sprawozdawczość i rozliczamy projekt
  • Wspieramy naszych partnerów, którzy mają do dyspozycji naszą wiedzę i doświadczenie

Obecne projekty

Skip to content