ikona kłódki

Prosimy o zapoznanie z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a także komu możemy je przekazywać.

Jeżeli nie akceptują Państwo tych procedur – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdują się na samym dole niniejszej Polityki.

DEFINICJE
Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie;

Centrum Szkoleniowe NORTON
oznacza Piotra Roberta Szmigla, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, 31-534 Kraków, NIP: 677-161-89-07, REGON: 357059726;

Dane Osobowe
oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Usługi
oznaczają świadczone przez Centrum Szkoleniowe NORTON usługi, w szczególności realizowane szkolenia, kursy i egzaminy językowe, których szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.norton.edu.pl;

Użytkownik
oznacza odbiorcę Usług świadczonych przez Centrum Szkoleniowe NORTON, w tym uczestników kursów, szkoleń i egzaminów realizowanych przez Centrum Szkoleniowe NORTON oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniach i egzaminach poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej www.norton.edu.pl oraz osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową;

Polityka
oznacza niniejszą politykę prywatności;

Przetwarzanie
oznacza wszelkie dokonywane przez Centrum Szkoleniowe NORTON operacje na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;

Rozporządzanie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.norton.edu.pl Centrum Szkoleniowe Norton może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności Państwa udziału w kursach, szkoleniach i egzaminach. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe przestrzegamy przepisów Rozporządzenia.

2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Piotr Robert Szmigiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, 31-534 Kraków, NIP: 677-161-89-07, REGON: 357059726.

3. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Centrum Szkoleniowe NORTON i korzystania z ich pełnej funkcjonalności.

Zakres i CEL zbieranych danych osobowych

4. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych dlatego:

  1. podczas rejestracji wyrażającej wolę Użytkownika udziału w kursach, szkoleniach i egzaminach prosimy Państwa o podanie (i) imienia (ii) nazwiska (iii) adresu e-mail.
    podczas wypełniania ankiety niezbędnej dla zapisania się na poszczególne Szkolenia, ankieta sporządzona na potrzeby danego Szkoleniu każdorazowo określa zakres danych osobowych niezbędnych dla zgłoszenia się na Szkolenie,

  2. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników,

  3. d. podczas korzystania z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać również inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

5. Dane Osobowe wskazane w pkt. 5 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług.

6. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:

  1. w celu świadczenia Usług,

  2. w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych,

  3. jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu naszych aktualnych informacji handlowych,

  4. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania.

Informacja handlowa

7. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem podanych w Polityce danych kontaktowych Centrum Szkoleniowego Norton.

9. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

Okres przetwarzania danych osobowych

10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od rodzaju Usług i celu przetwarzania. Dokładny czas przechowywania Państwa Danych osobowych określają przepisy dotyczące konkretnej Usługi (szkolenia, egzaminu), przy czym niektóre Usługi wymagają, by Dane Osobowe były przechowywane przez 10 lat. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek. Natomiast dane związane z wysyłką newslettera – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

11. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia Użytkownika

12. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

13. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Nami, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

14. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Centrum Szkoleniowego NORTON, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Centrum Szkoleniowego NORTON (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

15. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

16. Jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzając Państwa Dane Osobowe naruszamy Państwa uprawnienia i przepisy Rozporządzenia – przysługuje Państwu skarga do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych (w Polsce – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Nasi Partnerzy

17. Aby nasze Usługi działały prawidłowo, podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych, zawsze jednak dzieje się to na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

18. Partnerzy danego szkolenia są zawsze wskazani w opisie danego szkolenia – aby realizować szkolenie, musimy im przekazać Państwa Dane Osobowe w zakresie, w jakim jest to każdorazowo niezbędne dla realizacji .

19. W przypadku korzystania z usług egzaminacyjnych, niezbędne przekazanie jest Państwa Danych Osobowych właściwym centrom egzaminacyjnym, każdorazowo wskazanym w opisie danego egzaminu.

20. Przekazywanie Danych Osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, lub gdy pozwalają nam na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

21. Centrum Szkoleniowe NORTON nie przekazuje Państwa Danych Osobowym innym podmiotom, niż partnerom wspólnie realizującym na Państwa rzecz Usługi.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

22. Podczas przetwarzania Danych Osobowych na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

23. Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

PLIKI COOKIES

24. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb. Cookies zbierają jednak wyłącznie dane informatyczne zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym, nie zaś dane osobowe.

25. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).

26. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

KONTAKT

27. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z Centrum Szkoleniowym Norton:

a. wysyłając nam wiadomość email na adres: centrala@norton.edu.pl

b. dzwoniąc do nas pod numer telefonu: +48 12 427 28 39

c. albo odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON

Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

31-534 Kraków.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

28. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Skip to content