• Podnoszenie kwalifikacji językowych pracujących mieszkańców Małopolski
  • Podnoszenie kwalifikacji językowych pracujących mieszkańców Małopolski – certyfikat Telc
  • Podnoszenie kwalifikacji ICT i językowych pracujących mieszkańców obszarów zmarginalizowanych Dolnego Śląska
  • Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Małopolski poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.12/II/2.1/161/05/U/13/06
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.02/II/2.1/34/05/U/8/05
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.26/II/2.1/23/05/U/6/05
  • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Małopolski poprzez szkolenia języka angielskiego; Certyfikat zgodny z Europejskim Standardem Opisu Kształcenia Językowego; Z/2.12/II/2.1/40/05/U/14/05
Skip to content