• Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski
 • Wyrównywanie szans gimnazjalistów małych miejscowości Opolszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Małopolski
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów gmin Gózd, Grabów n/Pilicą, Przytyk i Kowala
 • Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Rudy Śląskiej
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców powiatów obejmujących obszary słabe strukturalnie
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich subregionu sieradzkiego i piotrkowskiego
 • Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów w małych miejscowociach województwa lubuskiego
 • Eu-geniusz: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego
 • EU-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska
 • Eu-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców Małopolski
 • “Angielski na służbie! – szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012” — Jako podwykonawca
 • “Kompetencje na miarę potrzeb” – Jako podwykonawca
 • EU-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego
 • EU-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego
 • Eu-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego
 • Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski
 • Nowoczesne umiejetności dla osób pracujących obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 • Nowoczesne umiejętności dla osób pracujących obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców Pomorza
 • Międzynarodowy certyfikat TOEIC jako uzupełnienie formalnego wykształcenia mieszkańców Pomorza
 • Międzynarodowy certyfikat TOEIC jako uzupełnienie formalnego wykształcenia mieszkańców Ślaska
 • Nowoczesne umiejętności dla pracowników małopolski z terenów wiejskich
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich Małopolski
 • Język obcy kluczem gimnazjalisty do szkoły średniej
 • Nowoczesne umiejętności dla pracowników nowoczesnej gospodarki
 • Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa pracujących mieszkańców małych miejscowości szansa na małopolskim rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa pracowników Podkarpacia szansa na europejskim rynku pracy
Skip to content