ikona budynek szkoły
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie zespołem ( przywództwo vs. zarządzanie)
 • Zarządzania przez cele
 • Zarządzania w coachingowym stylu
 • Asertywność managera – rozmowa dyscyplinująca
 • Perswazja w pracy managera
 • Mediacje w zarządzaniu – rozwiązywanie konfliktów
 • Coaching dla managera – jak rozwijać kompetencje pracowników
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie wynikami i rezultatami
 • Przywództwo
 • Motywowanie pracowników
 • Akademia wystąpień publicznych w biznesie – sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Życie po awansie-toolbox nowego lidera
 • Menadżer skoncentrowany – mistrz wyników
 • Lider inspirujący
 • Doświadczony lider doceniający

Przykładowe propozycje dedykowanych treningów

Jeszcze lepszy menedżer

 • Mocny menedżer w zmianie
  • Aktywne i skuteczne radzenie sobie ze zmianą we wszystkich etapach jej realizacji:
   Przed ogłoszeniem, w trakcie , utrwalanie zmiany.
  • Wykorzystanie typowych mechanizmów wspierających zmianę, przeciwdziałanie przeszkodom osłabiających jej potencjał.
  • Metody i narzędzia skutecznego planowania i wdrażania zmiany (LeanChange, ADKAR,DICE)

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Case study pozwalające uczestnikom zrozumieć proces zmiany (kolejne etapy) od samego początku, czyli w momencie kiedy… pojawiają się pierwsze pogłoski. Studium przypadku pozwala również uczestnikom przetrenować efektywne reakcje menedżera w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania np. emocje, reakcje pracowników.
 • Ćwiczenia grupowe wspierane przez materiały wizualne np. matryca analizy postaw w zmianie.
 • Role plays – uczestnicy ćwiczą skuteczne reakcje na opór i niezadowolenie pracowników w oparciu o przygotowane scenariusze.
 • Strukturyzowana burza mózgów – generowanie rozwiązań dla np. „domknięcia zmiany”.
 • Analiza przydatności i trening rozwiązań pomagających w zarządzaniu pracownikami w okresie pandemii (zdalne zarządzanie zespołem).

 

 • Życie po awansie – toolbox nowe…życie lidera
  • Budowanie autorytetu w zespole
  • Narzędzia przydatne na start – wpływanie na efektywność i elastyczność (kulturę) zespołu
  • Zapobieganie kryzysom i blokadom zespołu

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Kwestionariusze diagnozujące potencjał przywództwa, zarządzania.
 • Gry scenariuszowe uświadamiające, prezentujące mechanizmy zarządcze, autorytetu
 • Struktury prowadzenia spotkań grupowych i indywidulanych np. spotkań operacyjnych, strategicznych etc.
 • Inspirujące fragmenty filmów wzmacniające refleksję uczestników na temat indywidulanych potrzeb rozwojowych.
 • Studia przypadków pozwalające na trening (analizę) skutecznych decyzji menedżerskich.

 

 • Lider skoncentrowany – mistrz wyników
 • Koncentrowanie zespołu na odpowiedzialności za wynik i działania do niego prowadzące.
 • Zwiększanie prawdopodobieństwa wyniku dzięki planowaniu, monitorowaniu i ocenie postępów.
 • Wzmacnianie zaangażowania zespołu na drodze do realizacji wyników.

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Praktyczny przewodnik (holenderska metoda) zarządzania przez rezultaty.
 • Praktyczne ćwiczenia – scenki – testowanie struktur rozmów indywidualnych i grupowych.
 • Trening praktyczny kreatywnego, grupowego pobudzenia pracowników (szczególnie w sytuacjach kryzysu) – „eksplozja pytań”, nowa burza mózgów z konwersją.
 • Inspirujące fragmenty filmów wzmacniające refleksję uczestników na temat indywidulanych potrzeb rozwojowych.

 

 • Doświadczony lider doceniający
  • Naturalne i cenione przez zespół chwalenie
  • Indywidualizowanie docenienia pracowników
  • Wywieranie wpływu na pracowników

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Diagnoza indywidualnego stylu motywowania pracownik w odniesieniu do kultury i wartości firmy.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność doceniania indywidualnego i grupowego pracowników.
 • Studia przypadków
 • Gra menedżerska.
 • wypełniamy i składamy wniosek o dofinansowanie
 • organizujemy i realizujemy szkolenie
 • dbamy o wszystkie szczegóły podczas realizacji
 • prowadzimy niezbędną dokumentację
 • rozliczamy usługę

Działania, które generują rezultaty

Zobacz przykłady i efekty szkoleń zrealizowanych dla naszych klientów.

 • ikona glob ziemski

  Dla firmy z branży meblarskiej zorganizowaliśmy dostosowane do potrzeb firmy szkolenie z obsługi programów SketchUp i V-Ray

  Więcej
 • logo policji w kolorze niebieskim

  Zorganizowaliśmy Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do Euro 2012

  Więcej
 • ikona żarówka

  Przygotowaliśmy program rozwoju kompetencji menedżerskich i handlowych dla pracowników firmy z branży oświetleniowej

  Więcej

zdjęcie materiałów biurowych rozłożonych na stole

Z nami skutecznie podniesiesz kompetencje pracowników i firmowe zyski!

Skontaktuj się