ikona budynek szkoły
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje Handlowe
 • Warsztaty Sprzedażowe Master Class
 • Zaawansowana sprzedaż telefoniczna
 • Obsługa klienta
 • Techniki negocjacji
 • Negocjacje pod kontrola
 • Sprzedaż według potrzeb – model SPIN
 • Skuteczna komunikacja w sprzedaży
 • Elementy skutecznego procesu sprzedaży
 • Wyróżniająca sprzedaż przez telefon
 • Sprzedaż magnetyczna

Przykładowe propozycje dedykowanych treningów

Negocjacje Handlowe

Trening pomaga zwiększyć pewność osobistą podczas targowania się, prowadzenia negocjacji handlowych i sprzedaży „nie sprzedażowej”. Zwiększenie pewności wpływa na jasność myślenia,  skupienia się na problemie i szerokim wachlarzu możliwości jego rozwiązania. Uczestnik dowie się jak optymalnie wykorzystać swój naturalny styl targowania się , jak świadomie wykorzystywać lub niwelować przewagi związane z normami i standardami. Ponadto będzie wiedział w jaki sposób wykorzystać tzw. „dźwignię” dla osiągnięcia swoich celów i oczekiwań.

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę:
 • Na temat swojego naturalnego stylu targowania się
 • Jak budować przewagę w oparciu skuteczne debiuty i przemyślaną politykę ustępstw
 • Jak stawiać wysokie wymagania podczas negocjacji
 • Jak prowadzić optymalne wymiany ustępstw dla osiągnięcia celów własnych
 • Na temat skutecznych metod budowania swojej siły w negocjacjach

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • Prowadzenia optymalnych „wymian” informacji
 • Rozpoznawania potrzeb i celów drugiej strony
 • Zwiększania prawdopodobieństwa realizacji postanowień negocjacyjnych m.in. dzięki wpływowi na satysfakcję drugiej strony negocjacji
 • Rozpoznawania wskazówek fałszu w komunikacji drugiej strony
 • Wywierania wpływu i perswazji

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • Zwiększenia świadomości w planowaniu swoich celów negocjacyjnych
 • Zwiększenia pewności w prowadzeniu rozmów bezpośrednich dzięki wykorzystaniu swoich mocnych stron i unikaniu pułapek wynikających z naturalnego stylu targowania się
 • Zwiększenia zyskowności prowadzonych negocjacji dzięki aktywnemu korzystaniu ze wszystkich źródeł siły

 

 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Warsztaty z dużą dawką refleksji i praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania (struktury rozmów, wskazówki nakierowujące, arkusze analityczne).Warsztaty mogą być prowadzone w formie tradycyjnej (preferowane), hybrydowej lub online. Praca przebiega w sposób synchroniczny.
 • Przygotowane szkolenia opiera się na doświadczeniach negocjacyjno-handlowych prowadzącego, który od 25 lat zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i sprzedażą. Autor kursu doskonalił swoje umiejętności negocjacyjne w Havard University. W swej pracy korzysta z holenderskiego modelu W.Mastenbroeka, negocjacji „kremlowskich”.

 

 

Warsztaty Sprzedażowe Master Class

Trening wykorzystuje podejście N.Rackhama oraz opracowane na tej podstawie nowoczesne narzędzia sprzedażowe. W zależności od zainteresowanej grupy trening może stanowić wsparcie dla doświadczonych handlowców sprzedaży B2B lub ekspertów w danej specjalizacji, których zadaniem jest sprzedaż. Kurs może być również pomocą dla osób, które prowadzą tzw. sprzedaż „niesprzedażową” tzn. efekty pracy zależą w dużej mierze od tego jak skutecznie wpływają, przekonują inne osoby.

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę:
 • Jak skutecznie wpływać na poszczególne etapu zakupu klienta
 • Jak budować zaufanie i autorytet
 • Jak wpływać i przekonywać wykorzystując reguły i sposoby przekonywania
 • Jak być domykać transakcje w optymalnym czasie

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • Otwierania spotkań handlowych
 • Prowadzenia angażującej Klienta diagnozy potrzeb i wymagań, analizy problemów
 • Sterowania rozmowy pytaniami
 • Rozbudzania zainteresowania Klienta proponowanymi rozwiązaniami
 • zwiększania szans na efektywną finalizację transakcji

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • świadomego kierowania rozmową handlową
 • większej pewności podczas rozmów z Klientami
 • świadomej elastyczności  i wzmocnieniu swojego naturalnego stylu sprzedażowego
 • Zwiększenia prawdopodobieństwa systematycznej i satysfakcjonującej sprzedaży 
 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Warsztaty z dużą dawką refleksji i praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania (struktury rozmów, wskazówki nakierowujące, arkusze analityczne).Warsztaty mogą być prowadzone w formie tradycyjnej (preferowane), hybrydowej lub online. Praca przebiega w sposób synchroniczny.
 • Przygotowane szkolenia opiera się na doświadczeniach negocjacyjno-handlowych prowadzącego, który od 25 lat zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i sprzedażą. Autor kursu doskonalił swoje umiejętności negocjacyjne w Havard University. W swej pracy korzysta z holenderskiego modelu W.Mastenbroeka, negocjacji „kremlowskich”, metod SPIN selling, sprzedaży „klientocentrycznej”, zarządzaniem sprzedaża J.Jordana.

 

 

Zaawansowana sprzedaż telefoniczna

 

Trening dedykowany handlowcom, menedżerom, którzy wykorzystują kanał telefoniczny do aktywnej sprzedaży. Kurs pomaga zwiększyć skuteczność m.in.  w nawiązywaniu relacji, budowaniu wiarygodności i zwiększaniu szans finalizacji sprzedaży.

 

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę :
 • Jak otwierać rozmowy telefoniczne aby zbudować zaufanie klienta i swój autorytet
 • Jak zadawać pytania, aby Klienci chcieli na nie odpowiadać
 • Jak budować wiarygodność w oparciu o nowoczesne narzędzia sprzedaży
 • Jak wzbudzać inspiracje zakupowe Klientów

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • Prezentowania własnego wizerunku i firmy
 • Prowadzenia angażującej diagnozy potrzeb
 • Wywierania wpływu i przekonywania
 • Rozwiewania obiekcji
 • Finalizacji rozmów

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • Zwiększenia pozytywnej reakcji Klientów
 • Zwiększenia bazy własnej Klientów
 • Zwiększenia pewności i satysfakcji z prowadzonych rozmów handlowych
 • Optymalizacji czasu potrzebnego na zakończenie procesu sprzedaży

 

 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Praktyczny warsztat telefonowania do Klientów. Przygotowane warsztaty odwołują się bezpośrednio do praktycznych 5 letnich doświadczeń prowadzącego we budowaniu i wspieraniu zespołów sprzedających „przez telefon” Autor szkolenia od 2 lat pomaga strukturom sprzedaży jednego z banków zwiększać skuteczność sprzedaży poprzez ustawiczne doskonalenie „naturalnego dialogu z Klientem”.
 • Prowadzący: Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, Interim Manager, Partner Zarządzający, Trener Zarządzania od 18 lat. Od 2 lat pomaga menedżerom i specjalistom rozwijać swoje talenty z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej i w warunkach zespołu rozproszonego.

 

 

 

 

 Efektywność  osobista w sprzedaży i negocjacjach

 • Negocjacje pod kontrolą
 • Rozwinięcie umiejętności zaplanowaniu procesu negocjacji
 • Wzmocnienie kontroli nad procesem dzięki monitorowaniu 4 kluczowych obszarów
  (obrony interesu, siły, elastyczności i klimatu)
 • Zwiększenie swojej pewności dzięki udoskonaleniu panowania nad emocjami własnymi i drugiej strony negocjacji
 • Wywieranie wpływu na pracowników

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Kwestionariusz Executive warton – określający naturalne predyspozycje i skłonności do reakcji w negocjacjach.
 • Narzędzia wspierające proces prowadzenia negocjacji – np. matryca ustępstw, przygotowania do negocjacji (zakresy, ustępstwa, wymiana informacji).
 • Ćwiczenia scenariuszowe zapewniające zrozumienie kluczowych mechanizmów negocjacji.
 • Holenderski model kontroli przebiegu negocjacji.
 • Studia przypadków
 • Gra negocjacyjne

 

 • Sprzedaż magnetyczna
  • Zwiększenie wiarygodności i wzmocnienie wizerunku w kontaktach z klientami
  • Lepsze zrozumienie oczekiwań i wymagań klientów
  • Skuteczniejsze wpływanie na decyzje klientów.
  • Wywieranie wpływu na pracowników

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Narzędzia sprzedaży wykorzystywane w nowoczesnej sprzedaży tzw. sprzedaży Klientocentrycznej.
 • Ćwiczenia wzmacniające indywidualną skuteczność w wywieraniu wpływu.
 • Doskonalenie indywidualnego „lejka sprzedaży” handlowca, doradcy, sprzedawcy – wykorzystanie narzędzi Neil’a Rackhama, Jason’a Jordan’a, Dan’a Pink’a, Hala Gregersena.
 • Gry i ćwiczenia sprzedażowe
 • Arkusze obserwacyjne koncentrujące na refleksji i praktyczne wnioskach wdrożeniowych uczestników.

 

 • Wyróżniająca sprzedaż przez telefon
  • Zindywidualizowanie kontaktu z klientem.
  • Zwiększenie pewności i naturalności handlowców
  • Rozwinięcie umiejętności obrony wartości oferty.
  • Wywieranie wpływu na pracowników

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Trening realnych rozmów z klientami.
 • wypełniamy i składamy wniosek o dofinansowanie
 • organizujemy i realizujemy szkolenie
 • dbamy o wszystkie szczegóły podczas realizacji
 • prowadzimy niezbędną dokumentację
 • rozliczamy usługę

Działania, które generują rezultaty

Zobacz przykłady i efekty szkoleń zrealizowanych dla naszych klientów.

 • ikona glob ziemski

  Dla firmy z branży meblarskiej zorganizowaliśmy dostosowane do potrzeb firmy szkolenie z obsługi programów SketchUp i V-Ray

  Więcej
 • logo policji w kolorze niebieskim

  Zorganizowaliśmy Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do Euro 2012

  Więcej
 • ikona żarówka

  Przygotowaliśmy program rozwoju kompetencji menedżerskich i handlowych dla pracowników firmy z branży oświetleniowej

  Więcej

zdjęcie materiałów biurowych rozłożonych na stole

Z nami skutecznie podniesiesz kompetencje pracowników i firmowe zyski!

Skontaktuj się
Skip to content