Zapraszamy osoby w wieku 18 – 29  lat ( w tym o niskich kwalifikacjach  oraz osoby z niepełnosprawnościami) z powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, które:

  • pozostają bez pracy/ bezrobotni, bierni zawodowo, długotrwale bezrobotni / i nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, oraz  nie uczą się i nie kształcą
  • pracują  i należą do jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Okres realizacji: 1.09.2020 – 30.11.2022 .

Rekrutacja ciągła: 09.2020 – 10.2021

Cel projektu: zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa na rynku pracy osób objętych wsparciem.

Wsparcie obejmuje:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Opracowanie indywidualnego planu działania/IPD/ dla każdego Uczestnika
  • Wsparcie psychologa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia lub staże – w zależności od Indywidualnego Planu Działania opracowanego dla każdego Uczestnika projektu

Uczestnikom przysługuje :

  • stypendium szkoleniowe lub stażowe.
  • w zależności od potrzeb zwrot kosztów przejazdu i/lub zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Wartość projektu: 2 589 460,00 zł . Dofinansowanie 2 459 987,00, w tym z UE 2 182 396,89 zł oraz budżetu państwa 277 590,11 zł.

Szczegóły w Regulaminie projektu

 

Sprawdź zasady rekrutacji TUTAJ

 

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON

31-534 Kraków, aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

Tel. 12 427 28 39

Biuro Projektu: 34-400 Nowy Targ, Urząd Gminy pok. nr 5, ul. Bulwarowa 9

Rekrutacja: Tel.  790 501 143; 660 373 344:

                             e-mail: gama.centrumszkolen@gmail.com

 

Dokumenty do pobrania :

Regulamin projektu

Formularz  rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej)

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej określonej w poddziałaniu 1.3.1 )

Załącznik nr 3 Do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie dla osób odchodzących z rolnictwa)

Załącznik nr 4 Do Formularza  rekrutacyjnego (Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Umowa o opiekę

Rachunek za realizację usługi opieki – wzór