“Angielski na służbie!” – szkolenie językowe dla 1006 funkcjonariuszy

„Angielski na służbie!” to 2-letni cykl szkoleń z języka angielskiego dla funkcjonariuszy małopolskiej oraz podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012. Organizatorem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Zostaliśmy wyłonieni do współpracy w ramach konkursu, w którym wzięło udział 10 instytucji. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze planowani do pełnienia służby w okresie przygotowań do zabezpieczenia ruchu tranzytowego na terenie woj. Podkarpackiego oraz skierowani do zadań związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem prawidłowej organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012

Podjęte działania

 • Badanie potrzeb

Badanie potrzeb polegało na określeniu poziomu umiejętności językowych funkcjonariuszy, którzy mieli wziąć udział w szkoleniu. Było to niezbędne do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych i opracowania programu szkolenia w taki sposób, aby jego realizacja była dla uczestników efektywna.

 • Opracowanie i realizacja programu szkolenia

Z uwagi na zróżnicowane umiejętności językowe, kurs angielskiego prowadzony był na pięciu poziomach zaawansowania językowego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Odstęp pomiędzy zajęciami był zwykle 2-3 dniowy, co pozwalało na systematyczne pogłębianie posiadanej wiedzy. Sposób prowadzenia zajęć, w tym korzystanie z różnorodnych technik nauczania, pozwalał na profesjonalne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu TOEIC, którym kończy się każdy kolejny rok nauki.

 • Organizacja szkolenia wraz z zatrudnieniem lektorów

Nasze działania objęły 1006 funkcjonariuszy, których podzieliliśmy na 74 grupy kursowe:

 • Małopolska Policja – 617 osób
 • Podkarpacka Policja – 339 osób
 • Bieszczadzki Oddział SG – 30 osób,
 • Karpacki Oddział SG – 20 osób,

Zajęcia odbywały się na 5 poziomach językowych w siedzibach jednostek organizacyjnych Policji, w Komendach Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych w godzinach służby funkcjonariuszy. Kursy poprowadzili zatrudnieni przez nas lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu przy pomocy różnorodnych technik.

Rezultaty i korzyści

Szkolenia językowe:

 • objęły 1006 funkcjonariuszy z małopolskiej i podkarpackiej Policji oraz Straży Granicznej,
 • objęły 312 godzin zajęć w okresie dwuletnim,
 • dotyczyły funkcjonariuszy z nieznajomością języka angielskiego lub znajomością na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym,
 • prowadziły do uzyskania przez funkcjonariuszy międzynarodowego certyfikatu TOEIC.

W rezultacie funkcjonariusze:

 • nabyli praktyczne zdolności językowe, które umożliwiły im sprawną komunikację z obcokrajowcami przybyłymi do Polski z okazji Euro 2012,
 • trwale podnieśli swój poziom językowy (o 2 poziomy w stosunku do startowego) i mogą komunikatywnie posługiwać się angielskim w sytuacjach służbowych,
 • poznali skuteczne techniki zapamiętywania, skuteczne w przypadku osób dorosłych.

Szkolenia prowadziła doświadczona kadra lektorska NORTON

Skip to content