Kompetencje menedżerskie i handlowe

Wybrane aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Kluczowych pracowników.

Nasz Klient to  importer oświetlenia dekoracyjnego. Powołana przez firmę spółka córka aktywnie kreuje trendy designu na rynku, produkując oświetlenie pod własną marką oraz prowadząc dystrybucję produktów oświetleniowych innych firm. Wyzwaniem, z jakim zmierzyliśmy się na początku, było zdefiniowanie potrzeb firmy w kontekście kompetencji, które wpłyną na szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Klient chciał przede wszystkim skupić się na:

 1. wzroście zaangażowania i skuteczności działania zespołu,
 2. efektywnej realizacji stawianych celów sprzedażowych.

Podjęte działania

Współpracę z Klientem podzieliliśmy na kilka kluczowych etapów:

 • Analiza i zdefiniowanie obszarów rozwojowych

W diagnozie potrzeb wzięliśmy pod uwagę dwie perspektywy.  Przeprowadziliśmy wywiad  pogłębione z pracownikami  na różnych szczeblach, aby poznać problemy i wyzwania, z jakimi zmagają się na co dzień. Poznaliśmy punkt widzenia osób zarządzających.

Biorąc pod uwagę cel  numer 1: wzrost zaangażowania pracowników, przeanalizowaliśmy dotychczasowy model systemu zarządzania, wyznaczania i realizacji zadań, a także komunikacji oraz oceny pracowników.

Aby zaproponować skuteczne rozwiązanie dla celów sprzedażowych, przeprowadziliśmy wywiady z handlowcami oraz obserwacje spotkania cyklicznego firmy. Odkryliśmy również indywidualne potrzeby i oczekiwania pracowników, które umożliwiły przygotowanie dedykowanej oferty szkoleniowej, maksymalnie odpowiadającej oczekiwaniom Klienta.

 • Zdefiniowanie kompetencji 

Rozmowy i analizy pozwoliły nam określić mocne i słabe strony pracowników, poznać obszary nad którymi warto popracować  oraz jakie aspekty są kluczowe dla jakości ich pracy. Przedstawiliśmy wnioski i rekomendacje rozwojowe.

 • Postawione cele
  1. Wzrost zaangażowania i skuteczności działania zespołu,
  2. Efektywnej realizacji stawianych celów sprzedażowych.
 • Wypracowanie rozwiązań: dobór szkoleń oraz metod szkoleniowych

Zrealizowaliśmy dwa kompleksowe szkolenia, w których udział wzięli kluczowi pracownicy. Skupiliśmy się na obszarze kompetencji menedżerskich i handlowych oraz wybranych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne zagadnienia to: skalowanie celów osobistych i biznesowych w rozwoju kompetencji menedżerskich i handlowych, zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy menedżera, zarządzanie przez rezultaty, obsługa klienta, skuteczne motywowanie pracowników.

Wykorzystano różnorodne  techniki  zapewniające maksymalizację efektu dydaktycznego ( praca zespołowa, indywidualna, dyskusja moderowana, interaktywne ćwiczenia, symulacje, ćwiczenia z wykorzystaniem najnowszych narzędzi HR).

 • Realizacja: pozyskanie dofinansowania i organizacja szkoleń

Na szkolenia dla Klienta pozyskaliśmy dofinansowanie, kompleksowo zajmując się wszelkimi formalnościami: od przygotowania wniosku, poprzez organizację spotkań po rozliczenie projektu.

Rezultaty i korzyści

Rezultatem szkoleń było wyposażenie pracowników w kompetencje, które umożliwią im skuteczniejszą realizację biznesowych celów firmy. Wypracowano standardy pracy zarządczej i obsługi Klienta.

Szkolenie prowadzili:

Barbara Dolata

HR Partner, Certyfikowany Trener Points of You®

16 letnie doświadczenie w przekładaniu myślenia na działanie. Działa jako HR Partner kilku firm, coach pod marką Wiem czego chce, Certyfikowany trener Points of You®.  Doświadczanie zawodowe to praca w działach HR PepsiCo., Banku Śląskim, Plivie Kraków (dziś izraelska TEVA ). Ponad 1000 procesów rekrutacyjnych, outplacement dla blisko 600 osób. Specjalizacja: identyfikacja potencjału rozwojowego (Development Center), doradztwo organizacyjne i personalne, rekrutacja. Prowadzi warsztaty szkoleniowe związane z pracą zespołową, komunikacją oraz zagadnieniami w obszarze ZZL.

Od 4 lat pracuje również „po drugiej stronie lustra”, z klientem indywidualnym. Pomaga w procesach rekrutacji. Prowadzi konsultacje i autorskie warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego,  doradztwa kariery oraz rozwoju. Była mentorem dla studentów Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.  Aktualnie współpracuje z Biurem Karier Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszeniem Most Kobiet.  Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, studia podyplomowe. Prelegent na  konferencjach rozwojowych.  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz absolwentka Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie.

Magdalena Kaleta-Gałwa

Dyplomowany coach i trener, Praktyk i Master NLP, absolwentka psychologii w biznesie.

Ukończyła studia magisterskie z politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN oraz Studium Dziennikarskie i studia podyplomowe Psychologia w biznesie oraz Coach i trener – parter w rozwoju na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Ukończyła również Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną przez G.T. Mentor w ramach projektu Akademia Mistrzów Treningu – poziom Profesjonalny Trener Biznesu (V The European Qualifications Framework).

Doświadczenie zdobywała początkowo pracując jako sprzedawca. Przez trzy lata jako dziennikarka publikowała na łamach Dziennika Polskiego.
Od 14 lat z sukcesami zarządza zespołami sprzedażowymi m.in. w sektorze bankowym. Była uczestniczką programu Inclusive Leaders Workshop. Również od 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Zakres prowadzonych przez nią szkoleń obejmuje m.in. : sprzedaż, obsługę klienta, zarządzanie czasem, komunikację, asertywność, zarządzanie zespołem, coaching i coachingowy styl zarządzania, rekrutację, budowanie zespołu, savoir vivre w sprzedaży i spotkaniach biznesowych oraz wszystko co się z tymi zagadnieniami wiąże.

Andrzej Domagała

Menedżer (branża farmaceutyczna, marketingu bezpośredniego, branża edukacyjna – ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu firmą na poziomie dyrektora zarządzającego, BUM). Trener zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania sprzedażą, zarządzania przez rezultaty, zarządzania zmianą (ponad 500 dni szkoleniowych) W pracy doradczej wspiera się narzędziami analizy stylów komunikacji Ensize Disc, Extended DISC. Jest certyfikowanym doradcą PARP. Zarządzał projektami ukierunkowanymi na podniesienie efektywności firm: Unima 2000, Promost, Felix. Przygotował strategię zarządzania wiekiem dla Bank Pekao. Był wiodącym audytorem dla firm: SKK, RRDonnelley, Spomlek. Certyfikował się również w metodzie Action Learning. Jest wykładowcą AGH na studiach podyplomowych IT Business Management oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Talent Management in Tech.

 

 

Skip to content