Rozpoczęliśmy rekrutację do naszego projektu aktywizacyjnego „ Młodzi pełni POWER-a!”

Kiedy?

Rekrutacja jest otwarta i trwa od września 2020 do października 2021.

Jakie kryteria trzeba spełnić aby zostać Uczestnikiem

 • przynależność do grupy docelowej określonej w Regulaminie projektu
 • wiek 18-29 lat
 • zamieszkanie/ praca na terenie powiatów : suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego
 • nieuczestniczenie w tym samym czasie w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków unijnych.

Jakie kryteria premiujemy dodatkowo

 

 • status imigranta/imigrantki,
 • status reemigranta/reemigrantki
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • wykształcenie maksymalnie średnie (Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła zawodowa)
 • zamieszkanie na terenie Nowego Targu i Zakopanego ( miast średnich/ średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze)

 

Co trzeba zrobić aby zostać Uczestnikiem

 1. sprawdź czy spełniasz kryteria.
 2. pobierz dokumenty rekrutacyjne lub bezpośrednio w biurze projektu 34-400 Nowy Targ, Urząd Gminy pok.nr 5, ul. Bulwarowa 9
 3. wypełnij je i prześlij na adres biura projektu lub pocztą elektroniczną na adres: centrumszkolen@gmail.com
 4. po pozytywnej weryfikacji i podliczeniu punktacji zostaniesz wpisany na Listę Uczestników bądź Listę rezerwową
 5. o decyzji zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

Pytaj o szczegóły pod nr tel. 574 970 950; 790 501 143; 660 373 344; e-mail: centrumszkolen@gmail.com

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania)

Formularz  rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej)

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej określonej w poddziałaniu 1.3.1 )

Załącznik nr 3 Do Formularza rekrutacyjnego (Oświadczenie dla osób odchodzących z rolnictwa) – jeśli dotyczy

Załącznik nr 4 Do Formularza  rekrutacyjnego (Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami) – jeśli dotyczy

Skip to content