Miło nam poinformować o rozpoczętym naborze do 2 edycji projektu RAZEM możemy więcej!

Rekrutacja jest podzielona na 5 etapów:

1.VII – IX 2020 – 20 Uczestników

2. X – XII 2020 – 30 Uczestników

3. I – III 2021 – 30 Uczestników

4. IV – VI 2021 – 30 Uczestników

5. VII – IX 2021 – 30 Uczestników

Jakie kryteria trzeba spełnić aby zostać Uczestnikiem?

 • wiek powyżej 30. roku życia
 • zamieszkanie na terenie objętym projektem
 • nieuczestniczenie w tym samym czasie w innym projekcie oferującym formy wsparcia tego samego rodzaju.

Jakie kryteria premiujemy dodatkowo?

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bezrobotne
 • kobiety sprawujące opiekę nad dzieckiem/osobą zależną
 • osoby z wykształceniem max. Gimnazjalnym
 • osoby w wieku 50 +
 • osoby zamieszkałe na terenie Tarnowa, Brzeska i Gorlic

Co trzeba zrobić aby zostać Uczestnikiem?

 1. sprawdź czy spełniasz kryteria.
 2. pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony lub bezpośrednio na spotkaniu rekrutacyjnym
 3. wypełnij je i dostarcz do Biura Projektu na adres: ul. Nowy Świat 39/1, 33-100 Tarnów, pocztą elektroniczną na adres:
  apnatalia100@gmail.com; rekrutacja.razem@norton.edu.pl; lub bezpośrednio na spotkanie rekrutacyjne
 4. po pozytywnej weryfikacji i podliczeniu punktów zostaniesz wpisany na Listę Uczestników bądź Listę rezerwową
 5. o decyzji zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji pod nr tel: 795 993 744; 795 990 44; 502 318 985 oraz na plakatach informacyjnych w miejscach użyteczności publicznej na terenie objętym projektem.

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów:

Ankieta rekrutacyjna

Załącznik 1

Załącznik 2