Do udziału w naszym projekcie zapraszamy nauczycieli oraz ich podopiecznych z przedszkoli: Nr 1 ,,Chatka Puchatka’’ i  Nr 2 ,,Słoneczko’’ w Wołowie;  ,,Niezapominajka’’ w Zespole Szkół Publicznych Lubiążu oraz z Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie.

 • Rekrutacja dzieci na zajęcia dodatkowe jest zaplanowana od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku oraz w III kwartale 2021 roku.
 • Rekrutacja nauczycieli  na szkolenia  odbywa się od 1 sierpnia do 30 września 2020.
 • Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 nauczycieli oraz ich 90 podopiecznych
 • Listy zgłoszeniowe dla nauczycieli tworzone są dla każdego przedszkola osobno
 • Listy zgłoszeniowe dla dzieci z niepełnosprawnościami ( z uwzględnieniem stopnia/rodzaju niepełnosprawności) będą tworzone dla każdego przedszkola osobno

Przy zapisach do projektu potrzebujemy w przypadku dzieci:

 • Oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika Projektu ( Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na udział dziecka we wsparciu)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu, podpisanego przez prawnego opiekuna dziecka
 • W przypadku dziecka z niepełnosprawnością Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych; opinie PPP

w przypadku nauczycieli:

 • Ankietę rekrutacyjną
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 71 319 13 59, 690 513 361 oraz na adres e-mail: wes@wolow.pl