W związku z zakończeniem postępowania nr 1/2021/POZ na wybór Wykonawców na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów), dla max.792 Uczestników Projektu „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego  –  Edycja 2” nr RPWP.08.02.00-30-0169/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez cale życie., Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego wpłynęły dwie oferty:

  1. Konsorcjum dwóch firm: Perfect English adres: ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz, Fundacja The Global Language System Polska, adres: ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz;
  2. Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 9:00.

W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy

 

Protokół z wyboru wykonawcy

 

 

Skip to content