Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel zaprasza do udziału w projekcie “Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd
Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Celem głównym jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 (do czerwca 2019 r.) kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i kompetencji cyfrowych u 225 uczennic i 252 uczniów szkół publicznych Gminy Gózd osiągających niskie wyniki egzaminów zewnętrznych: Publiczne Gimnazjum w Goździe, Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii, Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku – Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej; ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych i uczniów najsłabiej radzących sobie z nauką.

Cel główny – podniesienie motywacji szkolnej uczniów w obszarach przedmiotowych objętych projektem, co zostanie osiągnięte poprzez:
1. wyposażenie szkół objętych projektem w narzędzia TIK;
2. podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie obsługi urządzeń TIK i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym i nauki programowania;
3. Podniesienie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych i językowych oraz kompetencji cyfrowych w zakresie programowania u uczniów szkół objętych projektem.

Projekt skierowany jest do 3 gimnazjów i 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Gózd oraz do ich 248 uczennic, 282 uczniów oraz 76 nauczycielek i 19 nauczycieli.

Główne zadania: Wyposażenie szkół w urządzenia TIK, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz realizacja kółek przedmiotowych w zakresie nauki programowania.

Główne rezultaty: 8 szkół uzyska funkcjonalność TIK, 68 nauczycielek i 17 nauczycieli uzyska nowe kompetencje, 225 uczennic i 252 uczniów uzyska nowe kompetencje kluczowe.

Wartość projektu : 2.244.710,30 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 1.795.768,24 zł.

Wsparcie dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych:
Zajęcia pozalekcyjne w okresie październik-czerwiec w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Ścieżka udziału we wsparciu: 2-letni udział uczniów klas IV-VII rozpoczynany w roku szkolnym 2017/2018 (120 h. dyd.) dla grup 8-osobowych:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedmioty przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe.
Ścieżka udziału we wsparciu: 1-roczny udział uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (60 h dyd.), dla grup 8-osobowych:

Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 1 grupa,
 • Przedm. przyrodnicze: 1 grupa,
 • J. angielski: 1 grupa.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch: dla grup 8-osobowych w wymiarze 30 h dyd.

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku – Kolonii
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 1 grupa,
 • Przedm. przyrodnicze: 1 grupa,
 • J. angielski: 1 grupa.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 1 grupa,
 • Przedm. przyrodnicze: 1 grupa,
 • J. angielski: 1 grupa.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 4 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 4 grupy.

Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 1 grupa,
 • Przedm. przyrodnicze: 1 grupa,
 • J. angielski: 1 grupa.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 1 grupa,
 • Przedm. przyrodnicze: 1 grupa,
 • J. angielski: 1 grupa.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczne Gimnazjum w Goździe
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe:
Rok 2017/2018:

 • Matematyka: 2 grupy
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019:

 • Matematyka: 2 grupy,
 • Przedm. przyrodnicze: 2 grupy,
 • J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch:

 • Rok szkolny 2017/18: 3 grupy,
 • Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Regulamin rekrutacji

Skip to content