BONY SZKOLENIOWE

Najlepszą inwestycją w firmę jest przeznaczenie środków na podnoszenie kompetencji pracowników. W dzisiejszych czasach bardzo istotne jest ciągłe rozwijanie umiejętności. Nowe technologie, rozwiązania bardzo dynamicznie się zmieniają. Przedsiębiorcy, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku, muszą iść z duchem czasu. Bez organizacji kursów i szkoleń to w zasadzie niemożliwe. Szczególne znaczenie odgrywa znajomość języków obcych. Rozwijanie działalności poza granicami Polski, utrzymywanie kontaktów zagranicznych jest ogromną szansą.

Jak otrzymać bon edukacyjny?

Dzięki funduszom europejskim możliwa jest realizacja drogich przedsięwzięć. Często w związku z trudną sytuacją finansową lub koniecznością zainwestowania dużej kwoty przedsiębiorcy rezygnują z organizacji kursów.
Bony szkoleniowe mogą otrzymać firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną znajdującą się na terenie województwa, w którym realizowany jest dany program.
Jest jedną z form rozliczenia dofinansowania. Bony edukacyjne wykorzystane mogą być na szkolenia i edukację pracowników.
Ile wynosi dofinansowanie? Możliwe jest otrzymanie refundacji wynoszące od 50% do 80% wartości zrealizowanej usługi.

Bon szkoleniowy szansą na rozwój firmy

Przedsiębiorcy część zgromadzonego kapitału przeznaczają na rozwój firmy. Jednym z filarów prowadzonej działalności są pracownicy. Dzięki szkoleniom i kursom możliwe jest podnoszenie kwalifikacji, a dzięki nowym kompetencjom i uprawnieniom pracowników, przedsiębiorca może rozszerzać profil przedsiębiorstwa, oferując nowe oraz innowacyjne produkty lub usługi.
Zadaniem przedsiębiorcy jest zdefiniowanie, z jakiego zakresu mają być przeprowadzone szkolenia. Należy dokładnie przeanalizować i określić kompetencji, które pracownik powinien posiadać po zakończeniu kursu.
Zachęcamy przedsiębiorców z Krakowa oraz całej Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz rozwój firmy.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt