W ramach Zapytania Ofertowego,  zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów dydaktycznych (podręczniki językowe) dla Uczestników Projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr RPSL.11.04.01-24-0053/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2