W ramach Zapytania Ofertowego,  zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów dydaktycznych (podręczniki językowe)  dla Uczestników Projektu  „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie  podstawowej znajomości języka angielskiego – Edycja 2”  nr projektu RPWP.08.02.00-30-0169/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2