Szczegółowe informację w poniższym załączniku

Sprostowanie do zapytania ofertowego