W związku z zakończeniem postępowania  na dostarczenie materiałów dydaktycznych (podręczniki językowe)  dla Uczestników Projektu  „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie  podstawowej znajomości języka angielskiego – Edycja 2”  nr projektu RPWP.08.02.00-30-0169/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020, informujemy, że oferty złożyły dwie firmy :

1) ELT Poland Sp. z o.o. ul. Okulickiego 7/9 lokal B76/9, 05-500 Piaseczno,

2) Platforma Dystrybucyjna EDU – KSIĄŻKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa.

Jako korzystniejszą wybrano do realizacji ofertę ELT Poland Sp. z o.o.