W związku z zakończeniem postepowania nr 2/2020/TAR  na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu „RAZEM możemy więcej!’’ II  Nr RPMP.08.02.00-12-0147/20-00, informujemy, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, Konsorcjum firm GTW Project sp. z o. o, MD Office sp. z o. o, Konrad Kosowski „Kosowski”, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów. Ofertę wybrano do realizacji.

Szczegóły znajdują się w Załączniku.

Protokół z wyboru wykonawcy