W związku z zakończeniem postępowania nr 8/SZK/2019 na  przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu  „RAZEM możemy więcej!” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18,  Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego  wpłynęła jedna  oferta, Stowarzyszenia „MAMY TARNÓW”, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 22A/1. Ofertę wybrano do realizacji.