W związku z zakończeniem postępowania nr 7/SZK/2019 na  przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu  „RAZEM możemy więcej!” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18,  Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego  wpłynęły  dwie  oferty:

— Oferta  GTW Project Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Św. Anny 5 – do realizacji wybrano  część 1 i 4.

— Oferta Stowarzyszenie „MAMY TARNÓW”, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 22A/1 – do realizacji wybrano część 5.