Zamawiający w dniu 6 listopada 2020 roku opublikował w bazie konkurencyjności ogłoszenie o przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Ostatnim dniem składania ofert powinien być dzień 13 listopada 2020 roku do północy. Mając na uwadze fakt, iż po godzinach pracy Zamawiającego nie było możliwości składania ofert, termin składania ofert oraz otwarcie ofert należy określić na dzień 16 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego.