PROJEKTY

ARCHIWALNE

Od 2004 roku specjalizujemy się w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Zrealizowaliśmy 55 projektów, najpierw w latach 2004- 2006 w ramach ZPORR, następnie w latach 2007-2014 w ramach POKL, a od 2015 w ramach RPO.

Wszystkie zakończyliśmy z sukcesem. W każdym przypadku osiągnęliśmy założone cele i wskaźniki.

PO KL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski
 • Wyrównywanie szans gimnazjalistów małych miejscowości Opolszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Małopolski
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów gmin Gózd, Grabów n/Pilicą, Przytyk i Kowala
 • Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Rudy Śląskiej
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców powiatów obejmujących obszary słabe strukturalnie
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny
 • Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny
 • Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich subregionu sieradzkiego i piotrkowskiego
 • Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów w małych miejscowociach województwa lubuskiego
 • Eu-geniusz: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego
 • EU-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska
 • Eu-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców Małopolski
 • “Angielski na służbie! – szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012” — Jako podwykonawca
 • “Kompetencje na miarę potrzeb” – Jako podwykonawca
 • EU-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego
 • EU-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego
 • Eu-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego
 • Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski
 • Nowoczesne umiejetności dla osób pracujących obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 • Nowoczesne umiejętności dla osób pracujących obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców Pomorza
 • Międzynarodowy certyfikat TOEIC jako uzupełnienie formalnego wykształcenia mieszkańców Pomorza
 • Międzynarodowy certyfikat TOEIC jako uzupełnienie formalnego wykształcenia mieszkańców Ślaska
 • Nowoczesne umiejętności dla pracowników małopolski z terenów wiejskich
 • Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich Małopolski
 • Język obcy kluczem gimnazjalisty do szkoły średniej
 • Nowoczesne umiejętności dla pracowników nowoczesnej gospodarki
 • Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa pracujących mieszkańców małych miejscowości szansa na małopolskim rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa pracowników Podkarpacia szansa na europejskim rynku pracy

ZPORR. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 • Podnoszenie kwalifikacji językowych pracujących mieszkańców Małopolski
 • Podnoszenie kwalifikacji językowych pracujących mieszkańców Małopolski – certyfikat Telc
 • Podnoszenie kwalifikacji ICT i językowych pracujących mieszkańców obszarów zmarginalizowanych Dolnego Śląska
 • Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Małopolski poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.12/II/2.1/161/05/U/13/06
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.02/II/2.1/34/05/U/8/05
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację szkoleń języka angielskiego; Z/2.26/II/2.1/23/05/U/6/05
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Małopolski poprzez szkolenia języka angielskiego; Certyfikat zgodny z Europejskim Standardem Opisu Kształcenia Językowego; Z/2.12/II/2.1/40/05/U/14/05
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt