DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd
Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Instytucja Pośrednicząca : Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt