ZAWODOWE

„RAZEM możemy więcej!”

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) do udziału w bezpłatnym projekcie „RAZEM możemy więcej!”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt