KOMPUTEROWE

Czas na nowe KOMPETENCJE!

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe i językowe dla  osób  w wieku od 25 roku życia zgłaszających  z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych lub  językowych w ramach projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr  RPSL.11.04.01-24-0053/18 współfinansowanego  ze środków   Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt