JĘZYKOWE

Czas na nowe KOMPETENCJE!

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe i językowe dla  osób  w wieku od 25 roku życia zgłaszających  z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych lub  językowych w ramach projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr  RPSL.11.04.01-24-0053/18 współfinansowanego  ze środków   Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” Nr RPDS.10.03.00-02-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób pracujących zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu
“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”
nr RPPM.05.05.00-22-0076/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt