PRZETARGI

30.11.2018

W związku z zakończeniem postępowania na  przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu  „RAZEM możemy więcej!” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18,  Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego  wpłynęło pięć ofert:

1.Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas ul. św Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

2. Konsorcjum INSTALPACK Bartłomiej Babiarz ul. Gen. Okulickiego 53/85, 31-637 Kraków, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów

3. Konsorcjum GTW Projekt Sp. z o.o. ul. św Anny 5, 33-100 Tarnów, ISOFT Grzegorz Lasek ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, Bohdan Lisowski BIŚ Computers ul. Stefana Batorego1/3, 31-135 Kraków

4. INVENTUM Sp. z o.o. ul. M. Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz

5.  ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Do realizacji jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

1.Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas ul. św Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w zakresie części 2, 9, 10, 12

2. Konsorcjum INSTALPACK Bartłomiej Babiarz ul. Gen. Okulickiego 53/85, 31-637 Kraków, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, w zakresie części 3 i 8

3. Konsorcjum GTW Projekt Sp. z o.o. ul. św Anny 5, 33-100 Tarnów, ISOFT Grzegorz Lasek ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, Bohdan Lisowski BIŚ Computers ul. Stefana Batorego1/3, 31-135 Kraków, w zakresie części  1, 4, 5, 7

W załączniku znajduje się protokół z wyboru Wykonawcy.

19.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/SZK/2018

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków w ramach Zapytania Ofertowego,  zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu  „RAZEM możemy więcej!” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

13.10.2018

W związku z zakończeniem postępowania na „Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gminy Trzebinia” w projekcie „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia” nr RPMP.10.01.03-12-0335/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Nr 2/ZN/09/2018 informujemy, że w ramach postępowania wpłynęły trzy oferty – Pani Jolanty Ferenc-Plac, Pani Marty Głogowskiej, Pani Renaty Kieres. Oferty zostały wybrane do realizacji.

25.09.2018


KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018/SALE


Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków informuje, że w związku z zakończeniem postępowania w ramach Zapytania Ofertowego Nr 1/2018/SALE, na wynajem Sal na spotkania indywidualne i grupowe w ramach realizacji projektu „RAZEM możemy więcej” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wpłynęło 7 (siedem) ofert.
1.Pana Mariusza Wielgusa ul. Piłsudskiego 78 A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Oferta została wybrana do realizacji w złożonym zakresie jako najkorzystniejsza .
2. Pana Jana Giera ul. Żabieńska 60A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Oferta została przyjęta do realizacji w złożonym zakresie jako najkorzystniejsza.
3. Oferta firmy „HYBRYDA” Katarzyna Wolak 33-100 Tarnów, Rynek 22. Oferta została przyjęta do realizacji w złożonym zakresie jako najkorzystniejsza.
4. Oferta firmy NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Krakowska 17, Tarnów. Oferta uznana została za nieważną.
5. Oferta Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów. Oferta nie została przyjęta do realizacji.
6.Oferta firmy Magdalena Parysz 33-100 Tarnów, os Zielone 8/135. Oferta została wybrana do realizacji w złożonym zakresie jako najkorzystniejsza.
7. Oferta firmy Agencja Pracy NATALIA Sp. z o.o., 33-113 Zgłobice, ul. Rzemieślnicza 32. Oferent złożył ofertę na wynajem sal na spotkania indywidualne i grupowe na terenie miasta Tarnowa Dąbrowa Tarnowska i Brzeska.
Oferta została przyjęta do realizacji w złożonym zakresie jako najkorzystniejsza na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska i Brzesko.

13.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/SALE


Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków w ramach Zapytania Ofertowego, zaprasza do składania ofert na wynajem Sal na spotkania indywidualne i grupowe w ramach realizacji projektu „RAZEM możemy więcej” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

10.09.2018

W związku z rozpoczęciem postępowania na „Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gminy Trzebinia” w projekcie „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia” nr RPMP.10.01.03-12-0335/16 (postępowanie uzupełniające)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Nr 2/ZN/09/2018 zapraszamy do składania ofert. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

04.09.2018

KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  1/2018/ZAW

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków informuje, że dnia 3 września 2018 roku, zakończyło się postępowanie ,  na  zatrudnienie personelu projektu – kadra do prowadzenia zajęć (Doradca Klienta, Pośrednik Pracy, Doradca Zawodowy, Psycholog, Trener Zatrudnienia Wspieranego, Trener Pracy, Doradca/Trener) w ramach realizacji projektu „RAZEM możemy więcej” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 W ramach postępowania wpłynęły cztery oferty :

1.Pani Katarzyny Stanek – oferta została odrzucona.
2.Pana Jana Giera – oferta została przyjęta do realizacji.
3. Pana Mariusza Wielgusa  – oferta została przyjęta do realizacji.
4. Oferta firmy Pracownia Psychoedukacji SUSTINE Małgorzata Cwener – oferta nie została przyjęta do realizacji.

20.08.2018

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  1/2018/ZAW

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków informuje, że dnia 20 sierpnia 2018 roku, ZMIENIONO Zapytanie Ofertowe,  na  zatrudnienie personelu projektu – kadra do prowadzenia zajęć (Doradca Klienta, Pośrednik Pracy, Doradca Zawodowy, Psycholog, Trener Zatrudnienia Wspieranego, Trener Pracy, Doradca/Trener) w ramach realizacji projektu „RAZEM możemy więcej” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

13.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/2018/ZAW

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków w ramach Zapytania Ofertowego, zaprasza do składania ofert na zatrudnienie personelu projektu – kadra do prowadzenia zajęć (Doradca Klienta, Pośrednik Pracy, Doradca Zawodowy, Psycholog, Trener Zatrudnienia Wspieranego, Trener Pracy, Doradca/Trener) w ramach realizacji projektu „RAZEM możemy więcej” nr RPMP.08.02.00-12-0111/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

30.03.2018

W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/KS/2018 na dostawę materiałów dydaktycznych, Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków, informuje, że w ramach postępowania wpłynęły cztery oferty:
1.Firmy Profit M, Sp. z o.o. Sp. J, Plac Defilad 1, Metro Centrum lok.2002 D, 00-110 Warszawa;
2. Firmy POLANGO Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 20 , 02-285 Warszawa;
3. Firmy Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa;
4. Firmy OSDW Azymut Sp. z o.o. ul. Gottliba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, Księgarnia PWN, ul. Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków. Do realizacji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Profit M, Sp. z o.o. Sp. J, Plac Defilad 1, Metro Centrum lok. 2002 D, 00-110 Warszawa.

21.03.2018

Zapytanie ofertowe Nr 1/KS/2018 na dostawę materiałów dydaktycznych

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy  na dostarczenie materiałów dydaktycznych – książek – w ramach Projektu „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

19.03.2018

KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/EGZ/2018

W związku z zakończeniem postępowania nr 3/EGZ/2018, na  przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów),  dla  Uczestników projektu „Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel informuje, że w ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty.

1. Oferta firmy OPEN Wojciech Rabiega , 32-070 Czernichów, Wołowice 488, na przeprowadzenie egzaminu JETSET.

2. Oferta firmy SIS-CO Artur Dębiński , na przeprowadzenie egzaminu 

Jako korzystniejszą do realizacji wybrano ofertę firmy OPEN Wojciech Rabiega.

16.03.2018

KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/EGZ/2018

W związku z zakończeniem postępowania nr 2/EGZ/2018, na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów) , dla 912 osób dorosłych (planowane), Uczestników projektu. „Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel informuje, że w ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty.
1. Oferta firmy OPEN Wojciech Rabiega , 32-070 Czernichów, Wołowice 488, na przeprowadzenie egzaminu JETSET.
2. Oferta firmy SIS-CO Artur Dębiński , na przeprowadzenie egzaminu TOEIC.
Jako korzystniejszą do realizacji wybrano ofertę firmy OPEN Wojciech Rabiega.

08.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/EGZ/2018

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042  Kraków w ramach Zapytania Ofertowego,  zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów), dla 984 osób dorosłych (planowane), Uczestników projektu. „Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

06.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EGZ/2018

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków w ramach Zapytania Ofertowego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów) , dla 912 osób dorosłych (planowane), Uczestników projektu. „Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

26.02.2018

KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  1/EGZ/2018

W związku z zakończeniem postępowania nr 1/EGZ/2018, na  przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów), dla  840 osób dorosłych (planowane), Uczestników projektu. „Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza” nr RPPM.05.05.00-22-0076/16, Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe  NORTON  informuje, że w ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty.

1. Oferta firmy OPEN Wojciech Rabiega , 32-070 Czernichów, Wołowice 488,  na przeprowadzenie egzaminu JETSET.

2. Oferta firmy Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40 , na przeprowadzenie egzaminu 

Jako korzystniejszą do realizacji wybrano ofertę firmy OPEN Wojciech Rabiega.

14.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/EGZ/2018

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe  NORTON  w ramach Zapytania Ofertowego, zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego    (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów),  dla  840 osób dorosłych  (planowane),  Uczestników projektu. „Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza” nr RPPM.05.05.00-22-0076/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Działanie 05.05  Kształcenie ustawiczne.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

6.11.2017

W związku z zakończeniem postępowania na “Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gminy Trzebinia” w projekcie “Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia” nr RPMP.10.01.03-12-0335/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Nr 1/ZN/09/2017 w załączniku publikujemy protokół z wyboru wykonawcy.

Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego Nr 1/10/2017 na dostawę materiałów dydaktycznych

W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/10/2017, w ramach Projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków informuje, że zamówienia na dostawę podręczników udzielono firmie OPEN Wojciech Rabiega.

W związku z zakończeniem postępowania – ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/Gózd – na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizację sieci komputerowej w ramach projektu pn.: “Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” informujemy, że zamówienia udzielono firmie M.B.M. Electronics S. j. 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2. 

Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2017 na dostawę materiałów dydaktycznych

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych – książek do nauki języka angielskiego – w ramach Projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/2017/Trzebinia, na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu pn.: “Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia” informuję, że wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie M.B.M. ELECTRONICS Sp. Jawna, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2. 

W związku z wszczęciem postępowania – ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/Gózd – na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizację sieci komputerowej w ramach projektu pn.: “Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” zapraszamy do składania ofert. 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt