ORGANIZACJA

SZKOLEŃ

Celem zapewnienia najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych wprowadziliśmy Politykę zarządzania jakością usług. Obejmuje ona wszystkie aspekty związane z usługą, mające wpływ na jej jakość. Potwierdzeniem wysokich standardów naszych usług jest uzyskanie Znaku Jakości TGLS i znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych MSUES.ie ści Alliance

Naszym Klientom proponujemy kompleksową organizację szkoleń, pełną obsługę i wsparcie na każdym etapie szkolenia. W przypadku szkoleń dofinansowanych oferujemy pomoc przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji.

Organizacja szkolenia:

  • wnikliwa diagnoza potrzeb, wspólne z Klientem określenie celów i rezultatów
  • test początkowy/ określenie wyjściowego poziomu kompetencji
  • opracowanie programu i harmonogramu szkolenia
  • zajęcia dydaktyczne dostosowane do poziomu i specyfiki grupy docelowej
  • konsultacje z prowadzącym
  • test końcowy/bądź egzamin
  • pełna opieka merytoryczna/nadzór metodyczny
  • materiały dydaktyczne
  • badanie ankietowe (Ankieta zadowolenia Klienta)
  • na życzenie Klienta Raport z efektywności szkolenia
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt