EGZAMIN

LCCI

Norton posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI.
Oferujemy Państwu egzaminy JETSET z języka angielskiego ogólnego, które zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały rozwój zdolności komunikacyjnych kandydata.

Egzamin LCCI JETSET

JETSET wprowadzony został przez międzynarodową instytucję edukacyjną i kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI). Obecnie certyfikowane egzaminy JETSET oraz certyfikowane egzaminy LCCI są częścią bogatej oferty Pearson.
Wielką zaletą tych egzaminów jest ich dostępność: można je zdawać „na żądanie”, czyli w dowolnym wybranym przez kandydata terminie.
JETSET to egzaminy z języka angielskiego ogólnego, które zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
Egzamin JETSET jest oferowany w dwóch wersjach do poziomu Level 4 do wyboru:
JET (Junior English Test ) – dla uczniów w wieku 6-16 lat
SET (Senior English Test) − dla osób dorosłych
Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania. Egzaminy JETSET Level 2,3,4,5,6,7 zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF).

Porównanie egzaminów „General English”

Celem egzaminów Pearson LCCI JETSET jest umożliwienie kandydatom rozwoju: 

 • znajomości i rozumienia różnorodnych form języka mówionego i pisanego;
 • umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz przekładania tej wiedzy na mówienie i pisanie;
 • umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie;
 • znajomości i rozumienia zasad gramatyki angielskiej oraz umiejętności stosowania form odpowiadających stylowi wypowiedzi;
 • dalszej nauki języka na wyższych poziomach zaawansowania.

STRUKTURA EGZAMINU 

Egzamin LCCI JETSET (z wyjątkiem poziomu Foundation) składa się z:

 • 3 obowiązkowych komponentów – Reading, Listening i Writing
 • 1 nieobowiązkowej części – Speaking.

Część pisemna:

 • sprawdzana i oceniana przez egzaminatorów w Wielkiej Brytanii

Część ustna:

 • oceniania przez wewnętrznego egzaminatora i wysyłana do UK w celu weryfikacji
 • 2 kandydatów i 1 assessor 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU LCCI JETSET

TERMIN EGZAMINU

 Egzaminy JETSET są dostępne w wersji “na żądanie”. Centrum egzaminacyjne ustala dogodną dla kandydatów datę egzaminu.

 OCENY EGZAMINU LCCI JETSET PRZEDSTAWIANE SĄ W SKALI PROCENTOWEJ:

UZNAWALNOŚĆ

W Polsce egzaminy LCCI JETSET: 

 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka .

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE EGZAMINY LCCI JETSET 

 • Egzamin na żądanie – dostosowanie daty egzaminu do kandydata
 • Stopniowe wprowadzanie nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych.
 • Zadania, polecenia i słownictwo precyzyjnie dobrane do poziomu grupy docelowej;
 • Certyfikat LCCI JETSET jest bezterminowy
 • Egzaminy LCCI JETSET egzaminy te uzyskały akredytację OFQUAL (Urząd Regulacji ds. Kwalifikacji i Egzaminów w Wielkiej Brytanii) jako międzynarodowe kwalifikacje ESOL
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt