EGZAMIN

TGLS

Norton posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS.

Egzaminy TGLS -The Global Language System-opracowane w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego(CEFR). Mogą być zdawane tradycyjnie, na papierowych arkuszach egzaminacyjnych (TGLS Direct) lub komputerowo (TGLS General i TGLS WCELC).

TGLS Direct– tradycyjny(papierowe arkusze egzaminacyjne), krótki egzamin na poziomach A1-B2, przyjazny dla osób, które rozpoczęły naukę języka angielskiego. Jest on nastawiony na sprawdzenie umiejętności komunikacji w zakresie czterech sprawności językowych.
Wynik egzaminu pokazuje dokładnie aktualny poziom opanowania umiejętności językowych przez kandydata w zakresie: czytania, pisania, słuchania, mówienia, znajomości słownictwa i struktur językowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.tgls.pl/certyfikaty-i-egzaminy-tgls/tgls-direct

Dwa rodzaje egzaminu TGLS zdawane komputerowo:

1. TGLS General – egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania(można nie znać swojego poziomu, gdyż egzamin ten poziom wyznacza) Jest on nastawiony na sprawdzenie umiejętności komunikacji w zakresie czterech sprawności językowych.Jego długość (1,5 godz. – 3 godz.) zależy od poziomu zaawansowania kandydata (im poziom wyższy tym egzamin dłuższy).
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.tgls.pl/certyfikaty-i-egzaminy-tgls/tgls-aelc-academic-english-language-certificate

2. TGLS WCELC – Work Communication English Language Certificate
Jest to egzamin sprawdzający kompetencje językowe w środowisku pracy, jednakże nie jest ukierunkowany na testowanie zasobu słownictwa lub umiejętności językowych związanych z konkretną dziedziną.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.tgls.pl/certyfikaty-i-egzaminy-tgls/wcelc-work-communication-english-language-certificate

(opracowane na podstawie http://www.tgls.pl/)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt