Egzamin TELC - Informacje

TELC to jeden z najpopularniejszych obecnie certyfikatów, powszechnie uznawany przez rozmaitego rodzaju instytucje państwowe oraz prywatne. Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc,  posiadającą  czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.  

Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują  9 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski,  portugalski, rosyjski, czeski i turecki.  

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - Common European Framework of Reference (CEFR). Jednym z istotnych celów egzaminów TELC jest standaryzacja kształcenia językowego na obszarze Europy. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy. Egzamin TELC ma w założeniu przede wszystkim sprawdzać umiejętność komunikowania się kandydata w języku obcym kandadyta, w mniejszym zaś stopniu znajomość gramatyki. Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tą samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się. Egzaminy TELC uchodzą za nieco łatwiejsze od egzaminów Cambridge ESOL na porównywalnym poziomie.  

Certyfikaty telc można uzyskać w 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w 16 krajach Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech. W naszym ośrodku egzaminacyjnym można uzyskać certyfikat TELC z języka angielskiego na poziomie od A1 do B2.

Certyfikat TELC, między innymi: jest powszechnie uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ dokumentuje opanowanie języka zgodnie z wytycznymi Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching. pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus. jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest także niezbędnym dokumentem poświadczającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2). dokumentuje znajomość języka angielskiego m. in. przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Format egzaminu TELC. Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz części ustnej. Część pisemna zawiera teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem (reading and listening comprehension); część ustna testuje umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim. Poszczególne części egzaminu nieco różnią się w zależności od poziomu egzaminu.

Przykładowa struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany):

  • Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  • Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.
  • Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
  • Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Kontakt
ul. Kujawska 3A/2
30-042 Kraków

tel./faks 12 427 28 39
albo 12 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl Dojazd