ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ECDL Core

dla osób w wieku od 25 - 64 lat, uczestniczących z własnej inicjatywy w kursach, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów : chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrześińskiego, złotowskiego w ramach projektu


Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski
POKL.09.06.02-30-124/13

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"


Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Instytucja Pośrednicząca :
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Realizator Projektu :
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu komputerowym (120 godzin) na poziomie ECDL Core. Zajęcia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Rekrutacja:
odbywa się od sierpnia do października 2014 roku, w miejscowościach na terenie realizacji projektu.

Czas realizacji kursów:
od października 2014 do kwietnia 2015 roku

Miejsce realizacji kursów:
na terenie powiatów : chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrześińskiego, złotowskiego

Organizacja kursu:
Zajęcia weekendowe (sobota, niedziela), 2 weekendy w miesiącu po 6 godzin dziennie

Zasady rekrutacji:

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie
  • w wieku 25 - 50 lat z wykształceniem co najwyżej średnim,
  • w wieku 50 - 64 lata,
  • które, uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów : chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrześińskiego, złotowskiego za wyjątkiem miast powyżej 30 tys. mieszkańców, powiatów grodzkich i przyległych ziemskich oraz powiatu pleszewskiego.

Zrekrutowanych zostanie 600 osób (120 bezrobotnych, 284 nieaktywnych zawodowo, 196 zatrudnionych) do 50 grup 12 osobowych.

Preferowane będą (1 pkt) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące tereny wiejskie, z wykształceniem poniżej średniego, z grupy wiekowej 50-64 lat, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c na członka rodziny, kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:
W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo:
Test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości obsługi komputera

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji będą zamieszczone na plakatach informacyjnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów.

Kontakt:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68,
tel./fax (0 12) 427 28 39, , www.norton.edu.pl
tel. kom. 690 513 361
Biuro Projektu : 64-610 Rogoźno, ul. E. Orzeszkowej 3

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd