Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego

Spis treści

  1. Cele projektu
  2. Organizacja

CELE PROJEKTU


Projekt "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego" realizowany jest przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2012 do lipca 2013 roku.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 2 gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod opartych na nowoczesnych technologiach informatyczno-komunikacyjnych, a także:

  • poprawa kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, humanistycznych)
  • poprawa umiejętności zdawania egzaminu w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych uczniów 4 szkół objętych projektem
  • zwiększenie motywacji i aspiracji edukacyjnych uczniów
  • rozwój umiejętności nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie stosowania innowacyjnych metod opartych na nowoczesnych technologiach informatyczno-komunikacyjnych


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA PROJEKTU


1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego
Utworzonych zostanie 6 grup języka angielskiego i 6 grup języka niemieckiego po 8 uczniów w grupie, w których przeprowadzone zostanie 60 godzin zajęć w ciągu roku szkolnego. Zajęcia językowe oparte są na oprogramowaniu multimedialnym zintegrowanym z podręcznikami i materiałach multimedialnych wchodzącymi w skład wyposażenia uczestników, co zwiększa atrakcyjność zajęć i motywację uczniów. Zajęcia prowadzone są pod kątem kształcenia umiejętności praktycznych mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy zajęć językowych z języka angielskiego i niemieckiego przystąpią do egzaminu próbnego i zewnętrznego egzaminu końcowego, otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy Toeic Bridge z języka angielskiego i Widaf basic z niemieckiego.


2. Zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki z elementami astronomii i chemii
Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w oparciu o "Multimedialną bazę wiedzy" i zestawy tablic interaktywnych nakierowane będą na techniki zdawania egzaminu gimnazjalnego. Oparcie zajęć na sprzęcie i podręcznikach multimedialnych przezwycięży niską motywację słabych uczniów do podejmowania wysiłku edukacyjnego i umożliwi dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych, które pozytywnie wpływają na chęć uzupełniania wiedzy. Zajęcia odbywają się w całych oddziałach, 2 x 45 min tygodniowo, w sumie po 20 godzin dydaktycznych matematyki, 20 fizyki z elementami astronomii i 20 chemii na oddział.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd