AktualnościW związku z zakończeniem postępowania na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gminy Trzebinia" w projekcie "Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia" nr RPMP.10.01.03-12-0335/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Nr 1/ZN/09/2017 w załączniku publikujemy protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół

dodano: 06.listopad 2017

.


Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego Nr 1/10/2017
na dostawę materiałów dydaktycznych

W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/10/2017, w ramach Projektu "Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach - mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska" nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków informuje, że zamówienia na dostawę podręczników udzielono firmie OPEN Wojciech Rabiega.

dodano: 06.listopad 2017

.


Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach - mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska" Nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16

Więcej informacji

dodano: 24.październik 2017

.


W związku z zakończeniem postępowania - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/Gózd - na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizację sieci komputerowej w ramach projektu pn.: "Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd" informujemy, że zamówienia udzielono firmie M.B.M. Electronics S. j. 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2.

dodano: 17.październik 2017

.


Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2017
na dostawę materiałów dydaktycznych

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych - książek do nauki języka angielskiego - w ramach Projektu "Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach - mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska" nr projektu RPDS.10.03.00-02-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

dodano: 16.październik 2017

.


W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/2017/Trzebinia, na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu pn.: "Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia" informuję, że wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie M.B.M. ELECTRONICS Sp. Jawna, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2.

dodano: 11.październik 2017

.


W związku z wszczęciem postępowania - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/Gózd - na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizację sieci komputerowej w ramach projektu pn.: "Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd" zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

dodano: 05.październik 2017

.


W związku z rozpoczęciem postępowania na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gminy Trzebinia" w projekcie "Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia" nr RPMP.10.01.03-12-0335/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Nr 1/ZN/09/2017 zapraszamy do składania ofert. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 A Gimnazjum nr 1
Załącznik nr 1 B Gimnazjum nr 2
Załącznik nr 1 C Szkoła Podstawowa w Lgocie
Załącznik nr 1 D Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Załącznik nr 1 E Szkoła Podstawowa w Psarach
Załącznik nr 1 F Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini
Załącznik nr 1 G Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini
Załącznik nr 1 H Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

dodano: 29.wrzesień 2017

.


W związku z rozpoczęciem postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu pn.: "Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia" zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3

dodano: 29.wrzesień 2017

.


Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd" Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16

Więcej informacji

dodano: 30.sierpień 2017

.


Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/08/2017

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych - książek do nauki języka angielskiego - w ramach Projektu "Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" RPOP.09.03.00-16-0021/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELT Poland Sp. z o.o.o, ul. Okulickiego 7, 05-500 Piaseczno oferując podręcznik The English Hub (podręcznik + ćwiczenia) w cenie 80,00 zł za komplet.

dodano: 30.sierpień 2017

.


Zapytanie ofertowe Nr 1/08/2017
na dostawę materiałów dydaktycznych

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych - książek do nauki języka angielskiego - w ramach Projektu "Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" RPOP.09.03.00-16-0021/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

dodano: 04.sierpień 2017

.


Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Wspieranie kompetencji kluczowych
w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia"
Nr projektu RPMP.10.01.03-12-0335/16

Więcej informacji

dodano: 02.sierpień 2017

.


W związku z zakończeniem postępowania na zakup podręczników do projektu "Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza" nr RPPM.05.05.00-22-0076/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy OPEN Wojciech Rabiega

dodano: 26.lipiec 2017

.


Zapytanie ofertowe Nr 1/07/2017
na dostawę materiałów dydaktycznych


Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, ul. Kujawska 3A/2 , 30-042 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych - książek do nauki języka angielskiego - w ramach Projektu "Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza" nr RPPM.05.05.00-22-0076/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

dodano: 14.lipiec 2017

.


Informujemy o realizacji projektu "Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza." nr RPPM.05.05.00-22-0076/16

Więcej informacji

dodano: 23.czerwiec 2017

.


Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"
nr RPOP.09.03.00-16-0021/16

Więcej informacji

dodano: 11.maj 2017

.


Komunikat do Zapytania ofertowego Nr 1/EGZ/2017
na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel informuje , że w ramach postępowania na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów) , dla około 456 Uczestników projektu. "Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego." nr RPWP.08.02.00-30-0010/15, wpłynęła jedna oferta firmy SIS-CO Artur Dębiński. Oferta została wybrana do realizacji.

dodano: 09.marzec 2017

.


Zapytanie ofertowe Nr 1/EGZ/2017 na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel w ramach Zapytania Ofertowego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów), dla około 456 Uczestników projektu: "Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego." nr RPWP.08.02.00-30-0010/15.

ZAMAWIAJĄCY


Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
30-042 Kraków, ul. Kujawska 3a/2
Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Piotr Szmigiel Tel. 12 427 28 39

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

dodano: 28.luty 2017

.


Informujemy, że z dniem 19.01.2017 roku przystąpiliśmy jako podwykonawca do realizacji projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

dodano: 19.styczeń 2017

.


Informujemy, że z dniem 21.11.2016 roku przystąpiliśmy do przeprowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno kompensacyjnych oraz warsztatowych zajęć koncentracji na zadaniu w wybranych szkołach w Gminie Wręczyca Wielka

dodano: 21.listopad 2016

.


Informujemy, że przystąpiliśmy jako podwykonawca do realizacji projektu "Nowe kompetencje nowe szanse"

dodano: 17.listopad 2016

.


Informujemy, że z dniem 14.11.2016 roku przystąpiliśmy do przeprowadzenia zajęć z zakresu komunikacji społecznej oraz zajęć psychologicznych w wybranych szkołach w Gminie Krzepice

dodano: 14.listopad 2016

.


Informujemy, że z dniem 14.11.2016 roku przystąpiliśmy do przeprowadzenia zajęć logopedycznych, psychologicznych i rewalidacyjnych w wybranych szkołach w Gminie Gaszowice

dodano: 14.listopad 2016

.


Informujemy, że z dniem 17.02.2016 roku przystąpiliśmy jako podwykonawca do realizacji projektu "Zanim wyjdę w świat" polegającego na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach w Gminie Gaszowice

dodano: 17.luty 2016

.


Informujemy, że z dniem 17.02.2016 roku przystąpiliśmy jako podwykonawca do realizacji projektu "Wiedza i kompetencje" polegającego na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach w Gminie Krzepice

dodano: 17.luty 2016

.


Informujemy, że z dniem 17.02.2016 roku przystąpiliśmy jako podwykonawca do realizacji projektu "Moim celem moja przyszłość" polegającego na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach w Gminie Wręczyca Wielka

dodano: 17.luty 2016

.


Informujemy, że z dniem 01.02.2016 roku rozpoczęłą się realizacja projektu
"Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego."
nr RPWP.08.02.00-30-0010/15.


Więcej informacji

dodano: 01.luty 2016

.


Kontakt
ul. Kujawska 3A/2
30-042 Kraków

tel./faks 12 427 28 39
albo 12 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl Dojazd